Kv Triton, Malmö

Vesam Syd har fått uppdraget att utföra Styr- och övervakningsinstallationerna inom Kv Triton, Malmö

Projektet avser nybyggnad av en kontorsbyggnad samt ett bostadskvarter innehållande bostadsrätter samt vård- och trygghetsboenden och även butiker samt restauranger. Byggnaderna uppförs med tegelfasader, kontorsbyggnaden med grönglaserat tegel och bostadskvarteret i rött tegel.

Byggnaderna blir 4 till 8 våningsplan.

Lantmännen kommer själva att nyttja större delen av kontorsbyggnaden då man flyttar stora delar av sin verksamhet. Uppskattningsvis kommer det finnas 1700m² tillgängligt att för uthyrning.

Kontorsbyggnaden skall miljöcertifieras enl Green Building.
Bostadskvarteret får klimatiserade paviljonger och grönskande terrasser samt ett växthus på taket.

Fastighetsägare är Lantmännen & Lanthem
Projektet färdigställs under 2022.