Irstaskolan Etapp 1, Västerås

Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås. Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.

Ebes Ventilation i Västerås har fått uppdraget att installera ventilation, samt fastighetsutomation, via systerföretaget VesamSyd.

Skolan är en nybyggnation som avses för cirka 800 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6. Det kommer att bli fem huskroppar i två plan och med passager som länkar samman huskropparna. Fasaden ska vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök.

Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0.

Uppdraget är en totalentreprenad med samverkan som samarbetsform.

Fastighetsägare: Västerås Stad

Projektet utförs augusti 2018-april 2020