Lantmännen kv.Fristaden, Stockholm

Vesam Nord tillsammans med Elservice i Hallsberg AB har fått uppdraget att utföra Styr- och övervakningsinstallationerna för ombyggnation av Kv Fristaden.

Lantmännen Fastigheter som är Asset manager för Lantmännens pensionsstiftelse Grodden, utförde 2014 en om- och tillbyggnad av kvarteret Fristaden 5 i Stadshagen, Stockholm. Projektet var Lantmännen Fastigheters största någonsin. De nya lokalerna blev huvudkontor för LRF Media, ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
Vesam Nord hade även då uppdraget att utföra styr- och övervakningsinstallationerna.

Under 2019 pågår stora hyresgästanpassningar på alla våningsplan.

Fastighetsägare: Lantmännen Grodden

Projektet utförs 2019-2020