INNEKLIMAT

Vi kan göra stor miljöpåverkan i våra val av energikällor och teknik till fastigheter. Värme och kyla kan utvinnas från jordens naturliga resurser som sol, vatten, jord och berg och kombineras gärna med förnybar el. 

I framtidens intelligenta fastigheter väljer vi grön teknologi.Maximal effektivitet har högsta prioritet.

Följande åtgärder har stor påverkan på energiförbrukningen.

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM MED VÄRME OCH KOMFORTKYLA

Luft ska cirkulera genom ett luftbehandlingssystem och ge dig en behaglig känsla av att andas frisk och fräsch luft med lagom temperatur.

Fläktar i kombination med spjäll styr att det blir en jämn luftcirkulation genom kanaler. Ju högre luftcirkulation som krävs i en lokal, desto svårare och dyrare blir det att värma upp den vintertid. Men att lyckas återvinna nästan all värme från den förbrukade luften och därför bara behöva minimalt med energi för att värma upp den friska tilluften, då sparas både miljö och pengar.

Verkningsgrad är ett begrepp som betyder hur stor del av luften som är nyttiggjord och hur mycket som är tillförd. Med dagens moderna system når vi upp till 95% med aggregat från Smartpac.

Återvunnen värme kan antingen transporteras in i systemet igen, en lösning som är bra vintertid.

I samma system produceras kyla av fukt och distribueras hel utan kompressorer eller köldmedium, perfekt som baskyla på sommaren.

VÄRMEPUMPAR MED KOMFORTKYLA

Värmepumpen utvecklades från luftkonditioneringen och fungerar på samma sätt och den producerar både värme och kyla.
En värmepump kan hämta värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet eller luften.

Värmepumpar transporterar värme eller kyla via luft, vatten eller vätskeburna system.

Är systemet vatten eller vätskeburet produceras även varmvatten.

Vi arbetar med branschledande fabrikat.

I KOMBINATION MED FASTIGHETSAUTOMATION KAN FASTIGHETENS ENERGIFÖRBRUKNING EFFEKTIVISERAS

ENERGILAGRING

En av framtidens utmaningar är att lagra värme och kyla eftersom det inte alltid är så att behovet och tillgången sammanfaller i tid. 

Vår leverantör har utvecklat en lösning. Det går att lagra energi i PCM material, som är upp till 15 gånger effektivare än att lagra energi i vatten.

Läs mer hos vår leverantör av grön teknologi – Smart Pac