System för flerbostad lokal industrifastighet

ELSYSTEM

Vi installerar elsystem för flerbostad, lokal och industrifastighet.

STÄLLVERK OCH TRANSFORMATORER

Vi levererar och installerar ställverk och transformatorer.

Ett ställverk dirigerar den ingående kraften till utgående ledningar.

Ställverket kan öppna respektive bryta strömmen vid behov.

Transformator är en av huvudkomponeneterna i ett elkraftsystem och omvandlar elektrisk energi mellan ström och spänningsnivåer så strömstyrkan kan ändras efter behov.

Till industrier installerar vi främst sekundära distributionsställverk placerade i skåp inom- eller utomhus.

VI UTFORMAR HÅLLBARA SYSTEM OCH FINNS HÄR FÖR EN LÅNGSIKTIG RELATION

BELYSNING

Installationer sträcker sig från allmän belysningsteknik till behovsanpassad belysningsstyrning. 

LED belysning har otroliga fördelar, jämfört med traditionell belysning.

Finns i olika effekter och avger väldigt lite värme, ingen IR/UV strålning eller miljöfarligt kvicksilver, är energieffektiva med lång livstid. 

En smart belysning består av armaturer och styrteknik. Belysningen kan optimeras och justeras efter stundens behov.

NÄVERK FÖR DATAKOMMUNIKATION

Idag erbjuder internetleverantörer uppkoppling via fiber. 

Nätverk kan utformas på två sätt. I ett trådbundet nätverk kan signaler för data och tv samordnas.

Från en kopplingscentral leds signaler ut till ett univeraluttag i alla kontor. Till uttagen kan du koppla allt som kan nätverksanslutas som datorer och skrivare. 

I ett trådlöst nätverk ersätts kablar av WIFI.  På kontor installeras ofta båda varianterna i kombination.

SÄKERHET OCH LARM

Larm skapar trygghet. Vi är fabrikatsoberoende. 

Vi kan installera larm vilket har en stor förebyggande effekt på brott.

SOLEL

Den energi som kommer ifrån solen är en förnybar energikälla – en obegränsad resurs helt utan miljöpåverkan. 

Som elproducent tar du ett kliv i rätt riktning mot en värld med minskat växthusgasutsläpp. 

Som microproducent har du rätt till ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög. 

Solel fungerar genom att elektrisk spänning skapas när solens strålar träffar solfångarna. Energin kan användas direkt eller lagras i batterier. 

För maximal effekt ska solceller vara vända mot söder och luta 40 grader. Att montera dem på tak är idealiskt. Systemet består av solpaneler som monteras på taket, växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Säkerhetsutrustning som DC-brytare och DC-skydd vilket verkställer anläggningens säkerhet.

Läs mer om bidrag på Boverkets hemsida.

VI JOBBAR FÖR EN LÖSNING DÄR INVESTERINGEN BETALAR SIG SNABBT

LADDSTATION FÖR ELBIL- OCH LADDHYBRIDER

Skaffar du el- eller laddhybridbil blir det en helt ny belastning på elsystemet, då är det bra att veta att systemet klarar av belastningen.

Ett bra alternativ är att installera en laddbox, vars främsta egenskap är att den laddar din bil upp till 10 gånger snabbare än på ett vanligt eluttag.

Laddboxen är framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda elfordon i anslutning till flerbostäder och arbetsplatser.

Båda typerna av fordon kan anslutas till det ordinarie elnätet. 

För laddning i hemmiljö och på arbetsplatsen är 1-fas laddning det vanligaste alternativet. 

Med laddbox och 16A avsäkring tar det cirka 3 timmar att ladda en laddhybrid och 6 timmar för en ren elbil. 

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. 

De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. 

Läs mer på Naturvårdsverket

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.

Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.

Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.

Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.