STADSMILJÖ

VI ÄR BARA I BÖRJAN AV FRAMTIDEN

Städer håller snabbt på att utvecklas med moderna och hållbara lösningar.

Någongång inom snar framtid kommer stadsdelar vara nätverkande och byggnader kommer att anslutas till byggnadskluster via olika IT-lösningar. 

Kommuner är en stor aktör som gör stor påverkan på energianvändning och miljö. Redan nu finns det ett aktivt arbete i städer för att uppnå klimat- och energimål och gärna snarast möjligt vilket gör att utvecklingen springer fram.

ELSYSTEM

Vi har specialiserat oss på belysningsstyrning. 

Det är ett unikt och ganska stort affärområde eftersom belysning finns både inomhus, men även utomhus, både vid din fastighet men det gäller också stadsmiljöer. 

Idag är det möjligt att lysa upp städer och samtidigt justera ljusförhållanden baserade på trafiktätheten, väderförhållanden och oförutsedda händelser. 

Det är viktigt att skapa en miljövänlig, säker och attraktiv belysningsatmosfär med minskade energikostnader.

VI HAR FLERTALET KOMMUNAVTAL VILKET INNEBÄR ATT VI INSTALLERAR OCH REPARERAR ELSYSTEM I KOMMUNFASTIGHETER MEN OCKSÅ I STADSMILJÖER

SOLEL

Den energi som kommer ifrån solen är en förnybar energikälla en obegränsad resurs helt utan miljöpåverkan. Som elproducent tar du ett kliv i rätt riktning mot en värld med minskat växthusgasutsläpp.

Som microproducent har du rätt till ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Solel fungerar genom att elektrisk spänning skapas när solens strålar träffar solfångarna. Energin kan användasdirekt eller lagras i batterier. 

För maximal effekt ska solceller vara vända mot söder och luta 40 grader. Att montera dem på tak är idealiskt.

Systemet består av solpaneler som monteras på taket, växelriktare som omvandlar likström till växelström, säkerhetsutrustning som DC-brytare och DC-skydd vilket verkställer anläggningens säkerhet.

LADDSTATION FÖR ELBIL- OCH LADDHYBRIDER

Skaffar du el- eller laddhybridbil blir det en helt ny belastning på elsystemet, då är det bra att veta att systemet klarar av belastningen. 

Ett bra alternativ är att installera en laddbox, vars främsta egenskap är att den laddar din bil upp till 10 gånger snabbare än på ett vanligt eluttag.

Laddboxen är framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda elfordon i anslutning till den egna bostaden. Båda typerna av fordon kan anslutas till det ordinarie elnätet. 

För laddning i hemmiljö och på arbetsplatsen är 1-fas laddning det vanligaste alternativet. Med laddbox och 16A avsäkring tar det cirka 3 timmar att ladda en laddhybrid och 6 timmar för en ren elbil.

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.

Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.

Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.

Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.