EL

KRAFT, BELYSNING, NÄTVERK & LARM

Våra elsystem producerar kraft med låg- och högspänning till fastigheter och industri.

Belysning är en viktig del för att reducera energianvändning i fastigheter eller i stadsmiljöer. Det är viktigt att välja rätt belysning för ändamål. LED är energieffektivt och miljövänligt alternativ.

Framtidens funktioner i fastigheter digitaliseras i större utsträckning. Dagens nätverk i varje fastighet utökas till nätverkande stadsdelar och städer genom att ansluta byggnader till byggnadskluster via olika IT-lösningar.

Framtidens intelligenta fastigheter har system där digital samverkan mellan energieffektivisering, komfort och säkerhet är ett krav.

SOLEL

I framtiden kommer vi använda smarta elnät med smart konsumtion. Energi kan omvandlas till olika former och en av de mest användbara är el. Vi behöver sluta förlita oss på kärnkraft, förnybar el är vår framtid. Förstahandsval av naturliga energikällor som solel, vind – och vattenkraft kommer vara självklart.

Med el kan mycket energi transporteras långa avstånd. En av framtidens utmaningar är att kunna lagra el eftersom det inte alltid är så att behovet och tillgången på el sammanfaller i tid.

Framtida energilagring förväntas utvecklas i batterier.

Det kommer att behövas ett samarbete mellan energidistribution, förbrukare, producenter och energimix i det publika elnätet, som möliggör en jämnare elförbrukning utan toppar. 

Bland våra nyaste tillskott i produktfamiljen är solel. Utbyggnaden av solel fortsätter öka.

Det kan vara inressant att veta att som microproducent har du rätt till ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar.

I KOMBINATION MED FASTIGHETSAUTOMATION KAN FASTIGHETENS ENERGIFÖRBRUKNING EFFEKTIVISERAS

LADDSTATIONER FÖR EL- OCH HYBRIDBILAR

Skaffar du el- eller hybridbil blir det en helt ny belastning på elsystemet, då är det bra att veta att systemet klarar av belastningen.

Ett bra alternativ är att installera en laddbox vars främsta egenskap är att den laddar din bil upp till 10 gånger snabbare än på ett vanligt eluttag.

Bland våra nyaste tillskott i produktfamiljen är laddboxar.

Laddboxen är framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda elfordon i anslutning till den egna bostaden. Båda typena av fordon kan anslutas till det ordinarie elnätet.
För laddning i hemmiljö och på arbetsplatsen är 1-fas laddning det vanligaste alternativet . Med laddbox 16 A avsäkring tar det ca 3 tim att ladda en laddhybrid och ca 6 tim för en ren elbil .
I den statliga budgeten finns pengar avsatta för Klimatklivet och Ladda hemma stödet , så det finns bidrag att söka både som privatperson och företag