AUTOMATION

FASTIGHETSAUTOMATION

Tillsammans med Vesamgroupautomation installerar vi fastighetsautomation för styrning av el och inneklimat i flerbostad, lokal och industrifastigheter.

BEHOVSANPASSAD BELYSNINGSSTYRNING I FASTIGHETER

Vi har specialiserat oss på belysningsstyrning. 

Det är ett unikt och ganska stort affärområde eftersom belysning finns både inomhus men även utomhus både vid din fastighet men det gäller också stadsmiljöer.

BEHOVSANPASSAD BELYSNINGSSTYRNING I STÄDER

Idag är det möjligt att lysa upp städer och samtidigt justera ljusförhållanden baserade på trafiktätheten, väderförhållanden och oförutsedda händelser.

Det är viktigt att skapa en miljövänlig, säker och attraktiv belysningsatmosfär med minskade energikostnader.

MASKINSTYRNING

Att kunna styra elmotorer på ett effektivt sätt är viktigt ur många perspektiv – driftsäkerhet , energi och ekonomiska är de stora faktorerna.

APPARATSKÅP

Vi konstruerar och bygger apparatskåp för automationslösningar , med applikation för maskinstyrning Vi utför även ombyggnad och komplettering