FASTIGHETSAUTOMATION

FRAMTIDENS FASTIGHETSAUTOMATION

Vår värld genomgår stora klimatförändringar och är i akut behov av energibesparande åtgärder, där maximal effektivitet kommer att ha högsta prioritet.

Framtidens intelligenta fastigheter har system där digital samverkan mellan energieffektivisering, komfort och säkerhet är ett krav.

Funktioner i fastigheten samverkar via nätverk , och styrs via en intelligent datoriserad hjärna. Fastighetssystem ska enkelt kunna anpassas till ändrade behov vilket kräver mer standardiserade gränssnitt.

INDIVIDUELL MÄTNING AV EL VÄRME OCH VATTEN ÄR SJÄLVKLART FÖR FRAMTIDENS FASTIGHETSÄGARE MED LÅNGSIKTIGA HÅLLBARHETSMÅL

INDIVIDUELL MÄTNING AV EL VÄRME OCH VATTEN

Fler fastighetsägare installerar individuell mätning. Det innebär att hyresgästerna delar på ett abonnemang men förbrukningen mäts i varje enskild lägenhet. 

Varje hyresgäst debiteras utifrån verklig förbrukning, vilket är en mer rättvis fördelning.

Det ger också möjlighet till bra energiuppföljning, kontroll på förbrukning och mätvärden.

Hyresgästen kan själv följa förbrukning och temperatur.

Förbrukningen och kostnaden är därmed möjlig att påverka vilket leder till minskad energianvändning.

BEHOVSSTYRT INNEKLIMAT

Med olika sensorer för närvaro, koldioxidhalt, luftfuktighet och temperatur kan luftflödet i era lokaler anpassas för att skapa ett behagligt inneklimat – behovsstyrd ventilation.


Rumsbokningssystem innebär att bokningar av lokaler kan kopplas till ökad temperatur när det vistas människor där , vilket är ett perfekt verktyg för kontor , skolor, hotell m.m.

BEHOVSANPASSAD BELYSNINGSSTYRNING

LED belysning har otroliga fördelar, jämfört med traditionell belysning. 

En smart belysning består av armaturer och styrteknik. Även belysning kan behovsstyras.

Belysningen kan optimeras och justeras efter stundens behov.

VI JOBBAR FÖR EN LÖSNING DÄR INVESTERING BETALAR SIG SNABBT

MER FASTIGHETSFUNKTIONER

I framtidens moderna system kombineras traditionell fastighetsstyrning med andra fastighetstjänster som är för hyresgäster, hyresvärdar och besökare, allt i ett och samma system.

Det tar både hänsyn till fastighetsägarens behov och ökar produktiviteten bland de som vistas i fastigheten.

Därför är det moderna fastighetssystem öppet, skalbart och kan leverera värden till alla aktörer.

ANVÄND RESURSER SPARSAMT - GENIALT FÖR EKONOMI OCH MILJÖ

STYRNING AV BRANDFUNKTIONER

Brandgasspridning kan förhindras genom att frånluftssystemets funktion säkerställs och att backspjäll eller brandgasspjäll som styrs av rökdetektorer eller brandlarm installeras.

Där verksamheten i byggnaden innefattar sovande personer, som till exempel hotell, bostäder och äldreboende, ska ett rökdetektor-styrt automatiskt system aktiveras istället i anslutning till trapphus, räddningshiss och utrymningshiss.

Vid utrymningslarm samverkar många säkerhetsfunktioner. Hissar förses med dynamisk funktion och optimeras för att skydda oss från ev. nödlägen som brand m.m.