VATTENVERK

VATTENVERK

I Sverige har vi förmånen att dricka det renaste vatten från de mest naturliga källor. Det är en komplex process bestående av rening, ledningar, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer och vattentorn.

Att övervaka fler moment digitalt, ger mer tid för underhåll och säkerhet. 

Automatisering gör att driften kan vara mer behovsstyrd. Kontinuerligt vattenflöde gör att analysverktygen fungerar bättre.

VI HAR LEVERERAT VA-AUTOMATION TILL NÄRMARE 40 KOMMUNER FRÅN SKÅNE TILL DALARNA

RENINGSVERK

Avloppsvatten renas mekaniskt biologiskt och kemiskt innan det släpps ut i naturen. Vattnet renas med miljövänliga men tekniskt komplexa processer, som måste vara 100% tillförlitligt. Driftsäkerhet är den viktigaste faktorn i processen.

Våra automationssystem hanterar start och stoppfunktioner, regulatorer, fjärrdiagnostik från anslutna datorer. Larmhantering skickas via sms. 

Information samlas in och presenteras via en Scadalösning där det finns larmlista, förändring av mätvärden, historikkurvor & miljörapportering.