SYSTEMLÖSNINGAR

Vi projekterar och installerar webbaserade automationssystem ofta integrerade i DUC eller PLC. Vi arbetar med branschledande fabrikat som Beckhoff
Regin SAIA och Siemens vilket skapar en stor bredd.

Vi levererar moderna fabrikatsoberoende SCADA lösningar från webport och Regin Exoscada baserat på öppna standarder och protokoll.

SE OCH ÖVERVAKA DINA FASTIGHETER

Systemet kan installeras fristående lokalt i fastigheten. Direkt i undercentralen kan du följa
Information via en operatörspanel via driftbilder och nödvändiga rapporter.

Du kan även få tillgång till fastigheten på distans. Vissa lösningar har webbteknik där samma interface ges på både dator, mobil och surfplatta.

Om beståndet består av fler fastigheter kan det vara lämpligt att göra en portallösning som ansluter en eller flera anläggningar, en scada lösning som är ett överordnat system.

Fastighetsbeståndet representeras på karta som ger en överblick över spridningen. Information presenteras i olika rapporter som du behöver för den ekonomiska uppföljningen. Är något fel i anläggningen uppstår larm för vidare åtgärd. Informationen sparas och långtidslagras.

Beroende av lösning når du dina fastigheter via webbportal, egen huvuddator eller via vår onlinelösning.

RAPPORT OCH ANALYS

Med hjälp utav rapporter och mätningar är det lätt att följa energiförbrukning, upptäcka och åtgärda eventuella fel i god tid.

Följande information hämtas: 

Dynamiska driftbilder – övervakning av systemets status som mätvärden och larm, i realtid.

Trender – Dynamiska grafer med visning av historik, realtid, medelvärden, aktivitet och förbrukning.

Larmhantering – Larmlista med historik via e-post eller sms.

Tidkanaler – Central tidkanal med uträkning av helgdagar och special dagar.

Rapport energiförbrukning – Energi, vatten, kyla och värme. 

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.

Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.

Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.

Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.