SYSTEM FÖR VÅRA VILLAKUNDER

FRISK LUFT INOMHUS

Instängd luft ger dig huvudvärk och trötthet. Din bostad kan ventileras på olika sätt.  För att kunna hjälpa dig på bästa sätt med ditt ventilationssystem börjar vimed att utreda vilken typ av ventilation du har idag. Utifrån det utformar vi lämpligt system. 

SJÄLVDRAG

Principen för självdrag är enkel. Den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden.

MEKANISK FRÅNLUFT

Fläktstyrd frånluft brukar kallas F system. Luften sugs bort ur fastigheten med hjälp av fläktar från köket, badrum och tvättstuga.

MEKANISK TILL OCH FRÅNLUFT

Det här systemet kallas också FTX ventilation. Ett kanalsystem tranporterar bort använd luft och tillför ny Innan den uppvärmda frånluften transporteras ut passerar den ett återvinningsgággregat som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla tillluften. 

Med ett FTX system återvinner du mellan 50-80 % av den värme som du behöver tillföra luften.

VARMT PÅ VINTERN KALLT PÅ SOMMAREN

Vi installerar värmepumpar av kända fabrikat med hög kvalitet. En värmepump kan hämta värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet eller luften och kraftigt reducera din elförbrukning till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus.

LUFT LUFT

Består av en utomhus och en inomhusdel.Den hämtar energin ur uteluften genom en eller fler fläktar. 

En luft luft värmepump klarar temperaturer ner till minus 20 grader och kan därför behöva en kompletterande värmekälla som en braskamin eller elvärme som kan stötta vid kallare väder. På sommaren fungerar den som luftkonditionering. 

Eftersom värmen är luftburen krävs en öppen planlösning för att värmen ska spridas bra inomhus.

LUFT VATTEN

Hämtar också sin värme från uteluften. Inomhus tillförs huset värme genom det vattenburna värmesystemet och pumpen kan också alstra tappvarmvatten.

En luft vatten värmepump klarar temperaturer ner till minus 20 grader och kan därför behöva en kompletterande värmekälla som en braskamin eller elvärme som kan stötta vid kallare väder. På sommaren fungerar den som luftkonditionering. 

En värmepump styrs enkelt via mobil, så du kan höja eller sänka temperaturen i tid tills du kommer hem.

VI JOBBAR FÖR EN LÖSNING DÄR INVESTERINGEN BETALAR SIG SNABBT

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.

Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.

Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.

Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.