SYSTEM FÖR VÅRA VILLAKUNDER

ELSYSTEM

Att vi ska ha elström i villan är självklart. Det är så givet att vi tänker inte ens på det förrän de tillfällen strömmen går, då vi står handfallna.

El ger kraft till din villa och när allt fungerar som det ska ger det dig möjligheten till ett komfortabelt liv.

Vi hjälper dig med säker installation av el, belysning, nätverk, larm, solel och luftluftvärmepumpar samt felsökning, reparationer och underhåll.

VI FINNS HÄR NÄR OLYCKAN HAR INTRÄFFAT. VI ÄR BEHÖRIGA ATT UTFÖRA FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

BELYSNING

Det är viktigt att välja rätt belysning för ändamål. LED är energieffektivt och miljövänligt alternativ.

LED belysning har otroliga fördelar jämfört med traditionell belysning. Finns i olika effekter och avger väldigt lite värme, ingen IR/UV strålning eller miljöfarligt kvicksilver, är energieffektiva med lång livstid.

NÄTVERK FÖR DATAKOMMUNIKATION

Idag erbjuder internetleverantörer uppkoppling via fiber. 

Nätverk kan utformas på två sätt. I ett trådbundet hemnätverk samordnas signalerna för data och tv.

Från en kopplingscentral leds signaler ut till ett univeraluttag i alla rum.  Till uttagen kan du koppla allt som kan nätverksanslutas som datorer och skrivare. 

I ett trådlöst nätverk ersätts kablar av WIFI. 

LARM

Larm skapar trygghet. 

En installation av inbrottslarm som kompletterar befintliga lås ger en avskräckande effekt på inbrottstjuvar och har en stor förebyggande effekt på brott. 

Vi är fabrikatsoberoende och kan utföra de flesta installationer.

SOLEL

Den energi som kommer ifrån solen är en förnybar energikälla en obegränsad resurs helt utan miljöpåverkan. Som elproducent tar du ett kliv i rätt riktning mot en värld med minskat växthusgasutsläpp.

Som microproducent har du rätt till ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Solel fungerar genom att elektrisk spänning skapas när solens strålar träffar solfångarna. Energin kan användasdirekt eller lagras i batterier.

För maximal effekt ska solceller vara vända mot söder och luta 40 grader. Att montera dem på tak är idealiskt.

Systemet består av solpaneler som monteras på taket, växelriktare som omvandlar likström till växelström, säkerhetsutrustning som DC-brytare och DC-skydd vilket verkställer anläggningens säkerhet.

Läs mer om bidrag på Boverkets hemsida

LUFT LUFT VÄRMEPUMP

Består av en utomhus och en inomhusdel. Den hämtar energin ur uteluften genom en eller fler fläktar.  

En luft luft värmepump klarar temperaturer ner till minus 20 grader och kan därför behöva en kompletterande värmekälla som en braskamin eller elvärme som kan stötta vid kallare väder. På sommaren fungerar den som luftkonditionering.

Eftersom värmen är luftburen krävs en öppen planlösning för att värmen ska spridas bra inomhus.

LADDSTATION FÖR ELBIL- OCH LADDHYBRIDER

Skaffar du el- eller laddhybridbil blir det en helt ny belastning på elsystemet, då är det bra att veta att systemet klarar av belastningen. 

Ett bra alternativ är att installera en laddbox, vars främsta egenskap är att den laddar din bil upp till 10 gånger snabbare än på ett vanligt eluttag.

Laddboxen är framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna ladda elfordon i anslutning till den egna bostaden. Båda typerna av fordon kan anslutas till det ordinarie elnätet. 

För laddning i hemmiljö och på arbetsplatsen är 1-fas laddning det vanligaste alternativet. Med laddbox och 16A avsäkring tar det cirka 3 timmar att ladda en laddhybrid och 6 timmar för en ren elbil.

Ladda hemma bidraget öppnar den 1 februari 2018. Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. 

Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. Läs mer på naturvårdsverket.

VI JOBBAR FÖR EN LÖSNING DÄR INVESTERINGEN BETALAR SIG SNABBT

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.

Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.

Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.

Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.